Bezkresne przestrzenie, dzikość i puchate krowy! – Sesja ślubna w Szkocji