Artist of the year! Opowieść o tym, że warto próbować!